Структура МНДЛ

Наші можливості

Сектор клініко-лабораторних досліджень здійснює такі види аналізів:

Загально-клінічні

Цитологічні

Біохімічні

Імуноферментні 

Гематологічні

Імунологічні

У секторі експериментальних та клінічних досліджень виконуються:

Цитометричні

Хроматографічні

ПЛР-дослідження

Флуоресцентна мікроскопія

Морфологічні дослідження

Морфологічний сектор забезпечує проведення таких видів досліджень:

Наукова діяльність

На базі МНДЛ науковці ТНМУ проводять наукові дослідження за такими пріоритетними напрямками:Лабораторія є базовою у діяльності «Центру з вивчення Лайм–бореліозу та інших інфекцій, що передаються кліщами», що функціонує при ТНМУ. Це єдиний в Україні Центр, який здійснює комплексне вивчення проблем епідеміології, етіологічних чинників, особливостей патогенезу, діагностики та лікування Лайм-бореліозу і інших трансмісивних інфекцій, що передаються через укуси кліщів. Науковцями центру проводиться скринінгове дослідження на наявність збудників лайм – бореліозу у пацієнтів, що звернулись після укусів кліщів, вивчається спонтанна зараженість збудниками кров'яних інфекцій кліщів, відібраних від людей і довкілля. Дослідження проводяться на різних рівнях: ідентифікація кліщів за допомогою стереомікроскопічної системи SEO, ідентифікація збудників трансмісивних інфекцій в організмі кліщів та людей методом ПЛР, визначення антитіл до збудників за допомогою ІФА та флуоресцентної мікроскопії, застосування методу імунного блотингу, який дозволяє виділяти низку борелійних антигенів. Науковці Центру налагодили міжнародну співпрацю з лабораторіями Європи (Польща, Франція, Фінляндія, Іспанія, Ірландія) та США. 


Важливим напрямком роботи МНДЛ є дослідження стану ендотеліальної системи при COVID-19. І хоча інформації про ендотеліальну дисфункцію під час коронавірусної інфекції доволі багато, практично немає даних про постковідних пацієнтів та перебіг відновного періоду, що у світлі інформації про появу long haul COVID-19 – надзвичайно актуально. Основна мета дослідження – встановлення молекулярних механізмів розвитку ендотеліальної дисфункції, гіперкоагуляції та судинного тромбозу у осіб, які перехворіли на COVІD-19 різного ступеня тяжкості, шляхом всебічного дослідження продукції ендотеліоцитами вазорелаксуючих і вазоконстрикторних факторів, ступеня ушкодження стінок судин, функціонального стану ендотелію, показників, що характеризують наявність коагулопатії і тромбофілії, параметрів інтенсивності оксидативного стресу і, в результаті, розробка рекомендацій з оцінки ризиків і профілактики та прогностичних і діагностичних критеріїв розвитку тромбозу і ендотеліальної дисфункції у пацієнтів, що перенесли COVID-19.  


 На базі МНДЛ проводиться пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом TRECs- і KRECs-визначення Т- і В-лімфопеній. Це дослідження дозволило вперше в Україні апробувати ці новітні методики, визначити референтні значення  TRECs і KRECs для діагностики як тяжких коморбідних імунодефіцитів, так і інших вроджених помилок імунітету з Т-лімфопенією, що дозволить рано виявляти випадки тяжких коморбідних та інших імунодефіцитів, своєчасно призначати адекватну терапію, знизити летальність та покращити якість життя дітей з вродженими помилками імунітету. 


Важливим напрямком досліджень, які проводяться науковцями за участі співробітників лабораторії, є рання діагностика кардіоваскулярних та метаболічних порушень у дітей шкільного віку. Актуальність цієї проблематики зумовлена неухильним зростанням дитячого ожиріння, наслідком якого є підвищення ризику кардіометаболічних порушень. Для своєчасної діагностики та розробки заходів профілактики важливе місце посідають моделі прогнозування розвитку патологій, тому авторами поставлено за мету розпрацювати модель прогнозування розвитку кардіометаболічних порушень за умов різної забезпеченості організму вітаміном D та різних моделей харчової поведінки. Отримані результати дозволять розробити прогностичні критерії розвитку кардіоваскулярних порушень у дітей, а також запропонувати методи їх профілактики.


У відділі клітинних культур отримуються первинні культури мезенхімальних стовбурових клітин та фібробластів людини і лабораторних тварин, масштабуються клітинні популяції та здійснюється їх каріотипування з метою виявлення цитогенетичних аномалій, що можуть виникати протягом тривалого культивування, та кріоконсервація клітин. Проводяться експерименти in vitro на визначення цитотоксичності наночастинок, вивчаються стимулюючі (мітогенні) ефекти плазми крові, збагаченої тромбоцитами (PRP – platelet rich plasma), а також розробляються біоінженерні конструкції (зокрема, штучна шкіра, як ефективне ранове покриття). Створено кріобанк клітинних культур, де зберігаються зразки стовбурових клітин, отриманих з пуповини, амніону, плаценти, жирової тканини людини та лабораторних щурів, міогенні прогеніторні клітини та фібробласти шкіри.


Морфологічний сектор МНДЛ займається вивченням токсичної, сорбційної та антимікробної дії ліофілізованих ксенодерматрансплантатів після впливу на них фізичних чинників (синглетного кисню та біогальванізації). Морфологічно обґрунтовано ефективність та доцільність виконання даних трансплантатів в комплексному лікуванні опікових хворих. Досліджено фізичні, біологічні властивості подрібненого субстрату кріліофілізованої ксеношкіри (свині), його вплив на перебіг регенераторних процесів у шкірі та органах систем організму після термічної травми. Проведені комплексні морфологічні дослідження обґрунтували доцільність нових методів корекції опікової травми.


Держбюджетні НДР, що виконуються на базі МНДЛ

1. Оцінка якості життя та психологічного стану дітей з тривалим COVID-19 в умовах воєнного часу.
Керівник: проф. Боярчук О.Р.
№ держреєстрації 0123U100301.

2. Діагностика, лікування і профілактика кліщових інфекцій в умовах війни та вдосконалення заходів біобезпеки.
Керівник: Академік НАМН України, Андрейчин М.А.
№ держреєстрації

3. Новітні методи хірургічного лікування метаболічного синдрому
Керівник: проф. Дзюбановський І.Я.
№ держреєстрації 0123U100300.

4. Дослідження регенеративного потенціалу засобів клітинної терапії при гострому респіраторному дистрес-синдромі.
Керівник д-р мед. наук, проф. І.Я. Криницька.
№ держреєстрації 0121U100159

5. Ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція та мікросудинний тромбоз при COVID-19: оцінка ризику, патогенез та діагностика.
Керівник д-р мед. наук, проф.  М.М. Корда.
№ держреєстрації 0121U100305Грантові проєкти, що виконуються на базі МНДЛ

RECOOP # 024 Senior Scientists Grant 2020 – 2021 Ендотеліальна дисфункція та гіперкоагуляція у перехворілих на COVID-19 (Тернопіль-Львів-П)

RECOOP Grant # 028 Fusion Grant 2020 – 2021: COVID-19 та коморбідна патологія у вагітних (Тернопіль-Шегед-Пек)

RECOOP Grant # 030 Fusion Grant 2022-2023 «Вплив генного поліморфізму на тяжкість перебігу COVID-19 у дітей та дорослих» (Тернопіль-Львів-Дебрецен)