Міжкафедральна навчально-дослідна лабораторія

МНДЛ є базою для  проведення занять з клінічної біохімії і клініко-лабораторної діагностики на додипломному рівні, практичної підготовки лікарів-лаборантів на курсах первинної спеціалізації і тематичного удосконалення, а також основним підрозділом, що допомагає науковцям університету в організації та проведенні лабораторних досліджень.

Лабораторія атестована комісією Міністерства охорони здоров’я України на право проведення вимірювань (досліджень) у сфері законодавчо регульованої метрології терміном на 5 років (свідоцтво про атестацію №132/17). В лабораторії працюють кваліфіковані фахівці, які постійно підвищують свою кваліфікацію на курсах тематичного удосконалення та науково-практичних конференціях. 

Лабораторія проводить такі види досліджень:

Оснащення МНДЛ: 

Окрім цього, у складі МНДЛ функціонує відділ клітинних культур, який займається вирощуванням та дослідженням мезенхімальних стовбурових клітин. Відділ оснащений сучасним обладнанням: боксом ламінарним ІІ класу біобезпеки BCS120 A; СО2-інкубатором ICO 150; інвертованим мікроскопом Delta Optical NIB 100, морозильними камерами з температурою до -86 0С, автоклавом, бідистиляторами та деіонізаторами для очищення води.